rovinné dopravné zariadenie

Definícia pojmu rovinné dopravné zariadenie v ekonomickom slovníku. Výraz rovinné dopravné zariadenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „rovinné dopravné zariadenie“

Dopravné zariadenie, ktorým sa dopravuje materiál vždy na unášacom prostriedku nad nosnou konštrukciou vo vodorovných úsekoch (s možnosťou zmien smeru) uzavretého okruhu.