rospekt cenného papiera

Definícia pojmu rospekt cenného papiera v ekonomickom slovníku. Výraz rospekt cenného papiera sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Investovanie.

Definícia výrazu „rospekt cenného papiera“

Je to dokument, ktorý poskytuje podrobné informácie o podielových fondoch, akciách, dlhopisoch a iných investíciách, ponúkaných na predaj. Musí byť zverejnený prostredníctvom médií a internetu, pred začatím obchodovania.