Rollover

Definícia pojmu Rollover v ekonomickom slovníku. Výraz Rollover sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Investovanie.

Definícia výrazu „Rollover“

(rolovanie) – predĺženie doby do prepadnutia kontraktu o ďalšie obdobie spojené s aktualizáciou jeho pozície vypočítanou z rozdielov úročenia mien v danom páre (podľa swapových bodov).