Rokovanie obecného zastupiteľstva

Definícia pojmu Rokovanie obecného zastupiteľstva v ekonomickom slovníku. Výraz Rokovanie obecného zastupiteľstva sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Územná samospráva.

Definícia výrazu „Rokovanie obecného zastupiteľstva“

– aspoň raz za dva mesiace zvoláva a vedie starosta. Prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.