rok – gregoriánsky rok

Definícia pojmu rok – gregoriánsky rok v ekonomickom slovníku. Výraz rok – gregoriánsky rok sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výrobky.

Definícia výrazu „rok – gregoriánsky rok“

Časové obdobie dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov. Kalendárny rok začína 1. januára o 00. 00 hodín v príslušnom časovom pásme a končí 31. decembra o 24. 00 hodine v príslušnom časovom pásme. Poznámka: V gregoriánskom kalendári má rok 365 dní a priestupný rok má 366 dní. Priestupný rok je ten, ktorého číslo je celočíselným násobkom štyroch. Avšak ak je číslo celočíselným násobkom 100, ide o priestupný rok iba vtedy, ak je súčasne celočíselným násobkom 400.