Ročné poplatky

Definícia pojmu Ročné poplatky v ekonomickom slovníku. Výraz Ročné poplatky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Firmy a podnikanie.

Definícia výrazu „Ročné poplatky“

Sú to pevne stanovené ročné poplatky offshore spoločnosti. Všeobecne platí offshore spoločnosť tieto poplatky vláde a registračnému agentovi v jurisdikcii registrácie. Pri neplatení týchto poplatkov môže byť spoločnost penalizovaná alebo vyškrtnutá z obchodného registra. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Annual Fees.