Ročná percentuálna miera nákladov

Definícia pojmu Ročná percentuálna miera nákladov v ekonomickom slovníku. Výraz Ročná percentuálna miera nákladov sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo, Banky, Hypotéky.

Definícia výrazu „Ročná percentuálna miera nákladov“

(RPMN) – RPMN je číslo vyjadrené v percentách, ktoré spotrebiteľovi umožňuje jednoduché porovnanie spotrebiteľských úverov a pôžičiek. Pre spotrebiteľa je najvýhodnejším úverom, alebo pôžičkou tá, ktorá ma najnižšiu hodnotu RPMN pri rovnakých vstupných dátach (suma úveru a doba na ktorú je poskytnutý). RPMN predstavuje celkové náklady spojené s úverom alebo pôžičkou. Do výpočtu sa zahŕňajú nielen výška úrokovej sadzby, ale aj poplatky, ktoré sú spojené úverom alebo pôžičkou. Túto základnú informáciu musí banka resp. splátková spoločnosť poskytnúť spotrebiteľovi už pri ponuke úveru alebo pôžičky. V prípade, ak RPMN nie je uvedená v zmluve, považuje sa úver v zmysle zákona 258/2001 za bezúročný a klient neplatí ani poplatky spojené s takýmto úverom. RPMN je banka alebo splátková spoločnosť povinná uvádzať pri úveroch a pôžičkách, na ktoré sa vzťahuje zákon o spotrebiteľských úveroch. S údajom RPMN sa však klienti môžu stretnúť aj napr. pri hypotekárnych úveroch a pod.

(RPMN) – RPMN predstavuje celkové náklady spojené s úverom (napr. spotrebiteľským) alebo pôžičkou. RPMN je číslo vyjadrené v percentách, ktoré spotrebiteľovi umožňuje jednoduché porovnanie spotrebiteľských úverov a pôžičiek v predzmluvnej fáze. Do výpočtu sa zahŕňajú nielen výška úrokovej sadzby, ale aj poplatky, ktoré sú spojené s úverom alebo pôžičkou. Pre spotrebiteľa je najvýhodnejším úverom alebo pôžičkou tá, ktorá má najnižšiu hodnotu RPMN (pri rovnakej sume úveru a dobe, na ktorú je poskytnutý).

(RPMN) – Predstavuje celkové náklady spojené s úverom alebo pôžičkou. Toto číslo je vyjadrené v percentách. Umožňuje klientovi jednoduché porovnanie spotrebiteľských úverov a pôžičiek. Pre klienta platí čím nižšia hodnota RPMN tým je úver alebo pôžička výhodnejšia. Do výpočtu sa zahŕňajú nielen výška úrokovej sadzby, ale aj poplatky, ktoré sú spojené úverom alebo pôžičkou. Túto základnú informáciu musí banka resp. splátková spoločnosť poskytnúť spotrebiteľovi už pri ponuke úveru alebo pôžičky, na ktoré sa vzťahuje zákon o spotrebiteľských úveroch. Pokiaľ RPMN nie je uvedená v zmluve, považuje sa úver v zmysle zákona 258/2001 za bezúročný a klient neplatí ani poplatky spojené s takýmto úverom.

(RPMN) – Predstavuje celkové náklady spojené s úverom alebo pôžičkou.