Rizikové poistenia

Definícia pojmu Rizikové poistenia v ekonomickom slovníku. Výraz Rizikové poistenia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Rizikové poistenia“

Poistenia, v ktorých sa nevie, či poistná udalosť jednoznačne vznikne, alebo nie. Pokiaľ poistná udalosť počas trvania poistenia nevznikne, poisťovňa neposkytne poistnú náhradu. Poisťovňa poskytne poistnú náhradu aj v prípade, že udalosť vznikne v čase, keď nebolo zaplatené poistné. Rovnako sa poskytne poistná náhrada aj keď udalosť vznikne často, niekoľkokrát po sebe.

Poistenia, v ktorých sa nevie, či poistná udalosť jednoznačne vznikne, alebo nie.