riziková suma

Definícia pojmu riziková suma v ekonomickom slovníku. Výraz riziková suma sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „riziková suma“

Je rozdiel medzi aktuálnou výškou Poistnej sumy pre prípad smrti a Kapitálovou hodnotou poistnej zmluvy.