Ringi

Definícia pojmu Ringi v ekonomickom slovníku. Výraz Ringi sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment.

Definícia výrazu „Ringi“

Kolektívne rozhodovanie, v ktorom dokumentácia prechádza od jedného vedúceho ku ďalším, aby im títo dali oficiálny súhlas.