rigorózne konanie

Definícia pojmu rigorózne konanie v ekonomickom slovníku. Výraz rigorózne konanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „rigorózne konanie“

Na rigorózne konanie sa môže prihlásiť absolvent študijného programu, ktorý získal titul magister. Po vykonaní rigoróznej skúšky, ktorej súčasťou je obhajoba rigoróznej práce, udelí vysoká škola akademický titul.