Riadiaci orgán, RO

Definícia pojmu Riadiaci orgán, RO v ekonomickom slovníku. Výraz Riadiaci orgán, RO sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Riadiaci orgán, RO“

Národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo súkromný orgán určený členským štátom, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu.