Riadiace premenné

Definícia pojmu Riadiace premenné v ekonomickom slovníku. Výraz Riadiace premenné sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Riadiace premenné“

Riadiace premenné hrajú úlohu nástrojov hospodárskej politiky. Slúžia k realizácii zámerov makroekonomickej regulácie, predstavujú nástroje fiškálnej politiky (vládne výdavky, daň z príjmov FO a PO, nepriame dane,..) monetárnej politiky (výška povinných minimálnych rezerv, repo sadzba…) a ostatné ekonomické nástroje.