Riadenie rizík

Definícia pojmu Riadenie rizík v ekonomickom slovníku. Výraz Riadenie rizík sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Investovanie.

Definícia výrazu „Riadenie rizík“

Proces výpočtu rizika a vytvorenia spôsobov na jeho minimalizáciu alebo na zvládnutie straty, napr. zakúpením poistenia alebo diverzifikáciou (rozložením) investícií.