riadenie požiadaviek na dopravu

Definícia pojmu riadenie požiadaviek na dopravu v ekonomickom slovníku. Výraz riadenie požiadaviek na dopravu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „riadenie požiadaviek na dopravu „

transport demand managementOpatrenia ovplyvňujúce požiadavky na dopravu a dočasne alebo na určitom území ovplyvňujúce rozvrhnutie a spôsob dopravy. – TRANSPORT DEMAND MANAGEMENT – – Measures to influence the need for transport and to influence spatial or temporal traffic distribution and modal choice.