riadenie ponuky / supply control

Definícia pojmu riadenie ponuky / supply control v ekonomickom slovníku. Výraz riadenie ponuky / supply control sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „riadenie ponuky / supply control“

Opatrenia ovplyvňujúce dopravu zmenou výkonu existujúcich dopravných zariadení alebo zavedením alternatívnych dopravných zariadení. – SUPPLY CONTROL – Measures to influence traffic by altering the performance of existing travel facilities or by providing alternative travel facilities.