riadenie mobility / mobility management

Definícia pojmu riadenie mobility / mobility management v ekonomickom slovníku. Výraz riadenie mobility / mobility management sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „riadenie mobility / mobility management“

Riadenie požiadaviek na dopravu a dopravné toky (ľudí, dopravných prostriedkov a tovaru) buď podľa informácií, vzdialeností, motivácie užívateľov dopravy, podľa zákonov, daňového systému, naliehavosti, konkrétnych plánov alebo riadenia dopravy. – MOBILITY MANAGEMENT – Management of transport demand and traffic flows (people, vehicles and goods) either by information, education and motivation of transport customers, by laws, taxation, enforcement, physical planning or by traffic management.