Riadenie kvality

Definícia pojmu Riadenie kvality v ekonomickom slovníku. Výraz Riadenie kvality sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment.

Definícia výrazu „Riadenie kvality“

Časť manažérstva kvality zameraná na plnenie požiadaviek na kvalitu.