riadenie kapacity

Definícia pojmu riadenie kapacity v ekonomickom slovníku. Výraz riadenie kapacity sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „riadenie kapacity“

úlohou riadenia kapacity je zabezpečiť, aby sa dostatočne vychádzalo v ústrety krátkodobým a dlhodobým výrobným plánom. To v sebe zahŕňa posudzovanie existujúcej kapacity, jej porovnávanie s plánovanými požiadavkami, prijatie opatrení, ak je to potrebné, buď zvýšiť alebo znížiť kapacitu, sledovať kapacitu v krátkych termínoch, aby sa zabezpečilo, že je v súlade s plánom.