riadenie dopravy / traffic management

Definícia pojmu riadenie dopravy / traffic management v ekonomickom slovníku. Výraz riadenie dopravy / traffic management sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „riadenie dopravy / traffic management“

Riadenie dopravných tokov (ľudí, vozidiel a tovaru) opatreniami pre riadenie požiadaviek dopravnými informáciami a ďalšími prostriedkami pre udržanie prevádzkyschopnosti dopravného systému, jeho plynulosti, bezpečnosti a udržateľnosti s ohľadom na životné prostredie. – TRAFFIC MANAGEMENT – Management of traffic flows (people, vehicles and goods) by demand management measures, traffic information, traffic control and other means to keep the transport system available, uncongested, safe or environmentally sustainable.