režijné zásoby

Definícia pojmu režijné zásoby v ekonomickom slovníku. Výraz režijné zásoby sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „režijné zásoby“

Zásoba tovaru skladovaného v skladoch výrobcu ako výsledok hospodárenia s majetkom zákazníka.