Reziduálny súčet štvorcov

Definícia pojmu Reziduálny súčet štvorcov v ekonomickom slovníku. Výraz Reziduálny súčet štvorcov sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Reziduálny súčet štvorcov“

Reziduálny súčet štvorcov (RSŠ; Residual Sum of Squares) je súčet štvorcov odchýlok pozorovaní skutočných a vyrovnaných hodnôt endogénnej premennej.