Rezident

Definícia pojmu Rezident v ekonomickom slovníku. Výraz Rezident sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo, Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Rezident“

Klient, ktorý je platcom daní v SR: Fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, Právnická osoba, ktorá má sídlo v SR, alebo organizačná zložka cudzozemca v SR

Devízový tuzemec.