réžia

Definícia pojmu réžia v ekonomickom slovníku. Výraz réžia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „réžia“

Typ hospodárenia, v ktorom materiál zostáva vlastníctvom zákazníka.