Revolvingový úver

Definícia pojmu Revolvingový úver v ekonomickom slovníku. Výraz Revolvingový úver sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Pôžičky a splátky, Financie, Hypotéky, Poisťovníctvo, Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Revolvingový úver“

čerpá klient opakovane prostredníctvom úverovej karty, na ktorej má dohodnutý určitý finančný limit. Každým nákupom sa táto suma znižuje, každou splátkou sa naopak prostriedky na nákup ďalšieho tovaru na úver zvyšujú.

Automaticky obnovovaný úver. Po uplynutí dohodnutej lehoty pokračuje úverový vzťah s rovnakými podmienkami. Príkladom takéhoto úveru je kreditná karta.

je automaticky obnovovaný úver. Po uplynutí dojednanej lehoty pokračuje úverový vzťah s rovnakými podmienkami. (napr. kontokorentný úver, kreditná karta).

Dlhodobý, opakovateľný a obnoviteľný úver.

Automaticky obnovovaný úver.