Revidovaná Lisabonská stratégia

Definícia pojmu Revidovaná Lisabonská stratégia v ekonomickom slovníku. Výraz Revidovaná Lisabonská stratégia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska únia.

Definícia výrazu „Revidovaná Lisabonská stratégia“

Vo svetle meškania členských krajín pri plnení cieľov Lisabonskej stratégie sa rozhodla EÚ stratégiu zrevidovať, aby jednak zjednodušila jej kritériá (znížila množstvo priorít) a súčasne viac zapojila do procesu národné vlády a dôležitých aktérov. Podkladom bola správa expertnej skupiny Wima Koka, na základe ktorej vypracovala Európska komisia začiatkom roku 2005 návrh reformy stratégie. Ten bol prijatý na nasledujúcom summite (marec 2005) lídrami EÚ ako Stratégia pre rast a pracovné miesta, resp. revidovaná Lisabonská stratégia. Hlavnými zmenami sú: podstatné zníženie množstva priorít oproti pôvodným viac ako 100 prioritám, zaviazanie členských krajín vypracovať národné programy reforiem.