reťazec zásob

Definícia pojmu reťazec zásob v ekonomickom slovníku. Výraz reťazec zásob sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „reťazec zásob“

Všetky zásoby podnikateľského reťazca, ktoré sa so zreteľom na ich stupeň môžu navzájom ovplyvňovať v po sebe idúcich fázach podnikateľského reťazca.