reťazec

Definícia pojmu reťazec v ekonomickom slovníku. Výraz reťazec sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „reťazec“

(v integrálnej logistike) – Ideálne základné zloženie tovarového toku pre kombináciu výrobok / trh. Znamená to, že fyzicky sa tovar pohybuje ako jeden proces (t. j. bez prerušenia a/alebo podielových zdrojov) cez rôzne obchodné jednotky od dodávateľa k odberateľovi. Poznámka: V koncepcii rozdeľovacieho bodu začiatočný bod znamená bod do ktorého je tovar dovezený buď zo skladovacích zásobovacích centier (DP – 1 a DP – 2), alebo priamo z továrne (DP – 3, DP – 4, DP – 5).