reťazcové efekty

Definícia pojmu reťazcové efekty v ekonomickom slovníku. Výraz reťazcové efekty sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „reťazcové efekty“

Nežiaduce javy postupujúce logistickým reťazcom. Najčastejšie ide o tzv. efekt zosilnenia, prehnanou reakciou článkov reťazcov na zmeny v dopyte. Uvedenie rozkmitaného reťazca do rovnovážneho stavu je obtiažne. Najcitlivejšie sú mnohočlánkové reťazce nadnárodných spoločností. Na efekt zosílenia majú majú vplyv najmä: spôsob vnímania dopytu, citlivosť článkov, vzdialenosť od trhu, spôsob výroby a distribúcie, nedostatočná práca s informáciami a nadbytočné zásoby. Efektu zosílenia možno čeliť jedine riadením reťazca ako celku, zrýchlením toku informácií a tovaru v reťazci pri uplatnení pull princípu, dobré výsledky možno dosiahnuť i prepojením systémov pre plánovanie zdrojov pre distribúciu (DRP II) a pre výrobu (MRP II).