Resist

Definícia pojmu Resist v ekonomickom slovníku. Výraz Resist sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Resist“

Psychologická hodnota v technickej analýze, hodnota odporu, o ktorej sa na základe minulého vývoja predpokladá, že kurz sa pri vzraste od nej odrazí smerom nadol, že jej hodnotu smerom nahor neprekročí.