Res iudicata

Definícia pojmu Res iudicata v ekonomickom slovníku. Výraz Res iudicata sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Právo.

Definícia výrazu „Res iudicata“

Vec rozhodnutá