Repo sadzba

Definícia pojmu Repo sadzba v ekonomickom slovníku. Výraz Repo sadzba sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika, Operácie na finančnom trhu, Hypotéky, Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Repo sadzba „

Cena (úrok), za ktorú centrálna banka poskytuje alebo sťahuje peňažné fondy v repo tendroch alebo repo obchodoch, ktoré sú zabezpečené štátnymi cennými papiermi.

Úroková sadzba pri repoobchodoch.

je to úrok(cena), ktorý stanovuje centrálna banka a za ktorý poskytuje alebo sťahuje peňažné fondy v repo tendroch alebo repo obchodoch, ktoré sú zabezpečené štátnymi cennými papiermi.

To úrok(cena), ktorý stanovuje centrálna banka a za ktorý poskytuje alebo sťahuje peňažné fondy v repo tendroch alebo repo obchodoch, ktoré sú zabezpečené štátnymi cennými papiermi.