rentabilita

Definícia pojmu rentabilita v ekonomickom slovníku. Výraz rentabilita sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Medzinárodný obchod.

Definícia výrazu „rentabilita“

Čistý zisk vyjadrený ako percento z kapitálu z ktorého bol získaný.