Reliability / Spoľahlivosť

Definícia pojmu Reliability / Spoľahlivosť v ekonomickom slovníku. Výraz Reliability / Spoľahlivosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Reliability / Spoľahlivosť“

Štúdia pravdepodobnosti, že produkt alebo služba bude prevádzaná tak ako bolo určené, za stanovených podmienok a počas plánovanej časovej periódy (všeobecne je lepšia dlhšia doba).