Relatívna časová kategória

Definícia pojmu Relatívna časová kategória v ekonomickom slovníku. Výraz Relatívna časová kategória sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Controlling, Manažment.

Definícia výrazu „Relatívna časová kategória“

špeciálna kategória, ktorú je možné použiť pri štandardnej aj neštandardnej časovej dimenzii. Relatívne časové dimenzie sa delia na tri typy – Jednoduché kategórie – mesiac, štvrťrok, pracovná zmena; Obdobie do dátumu – týždeň do dátumu, mesiac do dátumu, štvrťrok do dátumu, rok do dátumu, všetko do dátumu, zoskupený rok do dátumu, zoskupený štvrťrok do dátumu; Kĺzavý súčet cez N-období – bežiaci súčet cez N-období (zoskupené), 6 mesačný minuloročný bežiaci súčet, štvrťročný bežiaci súčet z posledných šiestich mesiacov.

Špeciálna kategória, ktorú je možné použiť pri štandardnej aj neštandardnej časovej dimenzii.