rektor

Definícia pojmu rektor v ekonomickom slovníku. Výraz rektor sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „rektor“

Je štatutárnym orgánom vysokej školy, riadi ju, koná v jej mene a zastupuje ju navonok. Práva a povinnosti rektora určuje § 10 zákona.