Reklama

Definícia pojmu Reklama v ekonomickom slovníku. Výraz Reklama sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Banky.

Definícia výrazu „Reklama“

Oznámenie, obvykle platené, informujúce o výrobkoch alebo službách, ktorého cieľom je podporiť ich predaj.