reimport

Definícia pojmu reimport v ekonomickom slovníku. Výraz reimport sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výrobky.

Definícia výrazu „reimport“

1. Dovoz tovaru, ktorý bol predtým vyvezený do cudziny. 2. Dovoz tovaru z krajiny, v ktorej tovar nebol vyrobený a ktorá jeho dovoz len sprostredkuje.