Regulárna matica

Definícia pojmu Regulárna matica v ekonomickom slovníku. Výraz Regulárna matica sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Regulárna matica“

Regulárna matica (regular matrix) je matica, ktorej determinant je rôzny od nuly.