Regresný koeficient

Definícia pojmu Regresný koeficient v ekonomickom slovníku. Výraz Regresný koeficient sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Regresný koeficient“

Regresný koeficient (regression coefficient) udáva zmenu endogénnej premennej pri jednotkovej zmene exogénnej premennej a nezmenených hodnotách ostatných exogénnych premenných (predpoklad ceteris paribus). S regresným koeficientom súvisí aj lokujúca konštanta.