Regres

Definícia pojmu Regres v ekonomickom slovníku. Výraz Regres sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Regres“

(Postih, v angl. counterclaim) – Vymáhanie záväzku od toho, kto úmyselne alebo neúmyselne spôsobil udalosť.