Registrácia

Definícia pojmu Registrácia v ekonomickom slovníku. Výraz Registrácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika v chémii.

Definícia výrazu „Registrácia“

Registrácia je predloženie technických materiálov Agentúre, a ak je treba, aj správy o chemickej bezpečnosti látky, ktoré sa ide vyrábať alebo dovážať do Európskej Únie (a v Nórsku, Islande, Lichtenštajnsku, ak sa už v týchto štátoch zaviedla).