register študentov

Definícia pojmu register študentov v ekonomickom slovníku. Výraz register študentov sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „register študentov“

Register študentov slúži na evidenciu študentov a na rozpočtové a štatistické účely. Vysoká škola je povinná viesť register študentov a trvalo uchovávať údaje z tohto registra. Záznamy do registra študentov môžu vykonávať iba osobitne poverení zamestnanci vysokej školy, ktorí sú povinní pri práci s registrom dodržiavať platné právne predpisy o ochrane osobných údajov. Ministerstvo vedie centrálny register študentov, ktorý vznikne z registrov jednotlivých vysokých škôl ich zlúčením.