Regionálna infraštruktúra

Definícia pojmu Regionálna infraštruktúra v ekonomickom slovníku. Výraz Regionálna infraštruktúra sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Regionálna infraštruktúra“

špecifická priorita NSRR, pozostávajúca z občianskej infraštruktúry a prvkov vybavenosti územia.