Refinančný repo tender

Definícia pojmu Refinančný repo tender v ekonomickom slovníku. Výraz Refinančný repo tender sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Refinančný repo tender“

Repoobchod centrálnej banky, ktorým centrálna banka dodáva peniaze do sektora tak, že kupuje so spätným predajom štátne cenné papiere, ktoré vlastnia komerčné banky za úrok.