referenčný model / reference model

Definícia pojmu referenčný model / reference model v ekonomickom slovníku. Výraz referenčný model / reference model sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Obchod.

Definícia výrazu „referenčný model / reference model“

Model, ktorý popisuje celkovú štruktúru systému a charakterizuje ciele systému a základné rozdelenie systému na čiastkové funkcie. – REFERENCE MODEL – A model that describes the overall structure of the system and represents the system´s goals and the fundamental distribution of the system via the division in subfunctions.