Referenčný indikátor

Definícia pojmu Referenčný indikátor v ekonomickom slovníku. Výraz Referenčný indikátor sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Investovanie.

Definícia výrazu „Referenčný indikátor“

Referenčný indikátor, teda index, alebo modelové portfólio, ktoré používa manažér fondu ako štandard pre meranie výkonnosti riadeného fondu. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Benchmark.