Referenčná sadzba

Definícia pojmu Referenčná sadzba v ekonomickom slovníku. Výraz Referenčná sadzba sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Podielové fondy.

Definícia výrazu „Referenčná sadzba“

od 1. januára 2009 sú referenčnými sadzbami na Slovensku EURIBOR, EURIBID a EONIA. Tieto sadzby určuje Európska centrálna banka a sú platné vo všetkých krajinách hospodárskej a menovej únie. Bližšia charakteristika jednotlivých referenčných sadzieb: –