reexport

Definícia pojmu reexport v ekonomickom slovníku. Výraz reexport sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Predaj.

Definícia výrazu „reexport“

Vývoz dovezeného tovaru zo zahraničia bez jeho ďalšieho spracovania (predaj tovaru nakúpeného v jednom štáte do iného štátu).