Redukovaná forma modelu

Definícia pojmu Redukovaná forma modelu v ekonomickom slovníku. Výraz Redukovaná forma modelu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Redukovaná forma modelu“

Redukovaná forma modelu (reduced form) je taká forma, v ktorej je každá endogénna premenná vyjadrená ako funkcia všetkých predeterminovaných premenných modelu a náhodnej zložky. Redukciou modelu nazývame jeho transformácia zo štrukturálneho tvaru na redukovaný podľa jednotlivých endogénnych premenných substitúciou a elimináciou. Jej zmyslom je nájsť riešenie pre odhad parametrov štrukturálnych parametrov simultánneho modelu, ak tieto nemôžu byť odhadnuté priamo zo štrukturálnej formy rovníc. Okrem toho redukovaný tvar modelu je východiskom pre konštrukciu prognóz pomocou EM.